Deze privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Berry Awesome verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Berry Awesome, of om een andere reden persoonsgegevens aan Berry Awesome verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy statement te verwerken. Wij adviseren je om het privacy statement door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1: Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Berry Awesome
Adres is op te vragen via info@berryawesome.nl
KVK nummer: 66068835

Artikel 2: Welke gegevens verwerkt Berry Awesome en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van de webshop, het contactformulier en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in formulieren, zoals een eventueel bankrekeningnumme

2.2 Berry Awesome verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van jouw contactaanvraag
 • Het afhandelen van je bestelling
 • Je te contacteren voor het uitvoeren van de dienstverlening
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te informeren via mail
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het verwerken van gegevens voor het doen van belastingaangifte

2.3 Berry Awesome verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Een verwerkersovereenkomst zijn afgesloten met de hostingpartij. Berry Awesome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 3: Bewaartermijnen
Berry Awesome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Artikel 4: Cookies
4.1 Berry Awesome gebruikt cookies, waaronder analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Naast analytische cookies gebruiken we cookies die die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Artikel 5: Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1 Via de eigenaresse van Berry Awesome kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Berry Awesom ezal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Berry Awesome je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Berry Awesome via info@berryawesome.nl of 06-19021132.

Artikel 6: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.berryawesome.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacy statement te bekijken.